Midsommerfortællinger

midsommer2008_003
midsommer2008_005
midsommer2008_007
midsommer2008_016
midsommer2008_021

I flere år har foreningen afholdt midsommerfortællinger på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

På billederne ses:
Iben Palm
Anders Chr. Jensen
Annemarie Krarup
Hanne Eble
Per Hammerich

Formand • Mette Jørgensen • mejorgen(snabela)gmail.com • +45 91 80 98 88