Fortælleslam

Slam_0868
slam_0951
Slam_0958
Billeder fra regionalt fortællerslam i Roskilde i 2009.
Roskilde Fortællerlaug stod for arrangementet.
Ceremonimester var Per Hammerich.
Formand • Mette Jørgensen • mejorgen(snabela)gmail.com • +45 91 80 98 88