Fortællingens Dag 2015

AnjaIbenAFortaelDag240115bBesk-us
Asta2

Fortællingens dag 2015
KYS FRØEN – fortællinger om forvandlinger

Lørdag d. 24. januar kl. 12-14
Roskilde bibliotek:
Fortællere fra Roskilde Fortællerlaug serverer historier om forvandlinger på musikbibliotekets scene.

Fortællere:

Annemarie Krarup – fortæller, kunstnerisk leder af fortællefestivalen på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og formand for fortællere i Danmark
Iben Palm – kendt i Roskilde og omegn som moster Iben
Anja Hvidberg – medlem af bestyrelsen i Roskilde Fortællerlaug

Formand • Mette Jørgensen • mejorgen(snabela)gmail.com • +45 91 80 98 88