Ledelsesguiden

Projekt- & porteføljeledelse
Guide til god projektporteføljeledelse

Den organisatoriske udfordring

I de fleste virksomheder og organisationer - private som offentlige- vokser mængden af projekter, der har afgørende betydning for kerneopgaverne eller forretningen. Det er i projekterne, at strategierne gøres til virkelighed og forandringspotentialerne bliver omsat til initiativer, produkter og ydelser.

Men tiltrods herfor så er der ofte et stor fravær af porteføljeledelse. Ledelse der sikrer, at projektressourcerne anvendes effektivt og meningsfuldt i forhold til strategien. Det store og afgørende spørgsmål om, hvorvidt vi faktisk får realiseret de gevinstmål, vi har sat os, bliver nemt forbigået: Får vi fx det større økonomisk råderum, bedre kvalitet, bedre service, mere trivsel eller gensidig videndeling og læring?

Givet er det, at en tæt organisatorisk kobling mellem linjeorganisationen og porteføljeledelsen vil sikre et større output af de mange indsatser og investeringer. For at dette kan ske, kræver det tre ting:

  1. En veldefineret projektporteføljeledelsesenhed, der har tværgående økonomiske og ledelsesmæssige beslutningskompetencer
  2. Et projektkontor, der kan varetage en lang række daglige projektstøttefunktioner.
  3. En velegnet projektplatform som OctoPro®, der dels understøtter det daglige projektledelsesarbejde med gode værktøjer og dels tilvejebringer den nødvendige ledelsesinformation.

Vi ser her kort på de tre grundelementer (klik): Porteføljeledelse, projektkontor og projektplatform

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk
Hvordan indkører vi porteføljeledelse: Klik her
Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32