Projektportefølje

Digitalisering-med-OctoPro
Porteføljeledelsens opgave

Det er porteføljeledelsens ansvar hele tiden at udvælge og fastholde de projekter, der bedst muligt understøtter organisationens eller virksomhedens strategi med fokus på kerneopgaverne eller forretningen.

For at porteføljeledelsen kan lykkes med dette, er det dens opgav at følge de strategiske projekter tæt og løbende stille nedenstående seks spørgsmål til hvert enkelt projekt med henblik på at optimere ressourceanvendelsen, sikre at projekterne er på rette spor og at gevinsterne fortsat kan realiseres. Hvordan dette nøjere kan gøres, og hvordan porteføljeledelsen løbende træffer de svære spørgsmål om
go/no-go, indgår som en del af den service, som Kildevad ApS og Projectgovernance ApS (klik) tilbyder brugerne af OctoPro®.

Nedenstående seks spørgsmål er kernen i projektporteføljeledelsens løbende afklaring af, om de enkelte projekter skal fortsætte, tilføres ressourcer eller lukkes ned:


  1. Understøtter projektet (fortsat) strategien eller har det væsentlige gevinster for virksomheden/organisationen som helhed?
  2. Hvor højt er projektet prioriteret i forhold til de andre projekter i porteføljen? Afvejningen skal ses i forhold til den betydning, projektet har i forhold til interessenterne sammenlignet med andre projekter i strategien
  3. Har projektet den ønskede indvirkning på interessenterne og lever det op til strategiens målsætninger?
  4. Har projektet det nødvendige flow - er der allokeret tilstrækkeligt med ressourcer til, at projektet hurtigst muligt kan få den ønskede indvirkning på interessenterne?
  5. Har projektet det egnede lederskab på det aktuelle tidspunkt af processen, og er de rette kompetencer allokeret i forhold til den aktuelle fase projektet befinder sig i?
  6. Udnytter projektet ressourcerne optimalt i forhold til de øvrige strategiske projekter?


Næste >> Projektkontorets funktioner og roller

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk

Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32