Projektkontor (PMO)

KildevadLogo
Projektkontorets funktioner og roller

Projektkontoret har mange roller og funktioner. På den ene side er det sekretariat for porteføljeledelsen og skal generere anvendelig ledelsesinformation og på den anden side skal det facilitere projekterne, når der er behov, og ikke mindst sikre at projekterne får den eksponering og kobling til virksomheden eller organisationen, som er nødvendig for at kunne realisere gevinsterne.

Her kan fx nævnes følgende opgaver som projektkontoret må løfte:

  1. Kvalitetsopfølgning og porteføljeledelse med fokus på gevinstrealisering
  2. Kompetenceudvikling – sikre projektledernes formelle kompetenceudvikling (certificering og karrieudvikling)
  3. Netværksopbygning med henblik på erfaringsudveksling og videndeling – både metodemæssigt og indholdsmæssigt
  4. Sparring - supervision i øjenhøjde
  5. Rådgivning i forhold til konkrete projektlederopgaver (fx analyser og statusrapporter)
  6. Facilitering af fx opstarts- og afslutningsseminarer
  7. Datapolitik – retningslinjer og opfølgning
  8. Udvikle og vedligeholde kompetencedatabase
  9. Koordinering eller facilitering af fundraising
  10. Og lignende opgaver, der kan fremme projekternes performance: Risikostyring, ressourcestyring, PR & kommunikation, tværgående projektkoordinering m.v.


Har du/I brug for at råd, vejledning og workshops omkring etableringen af et projektkontor, så kontakt Kildevads partner: ProjectGovernance ApS (klik).

Næste >> Projektplatformen

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk
Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32