Projektplatform

profil3
Projektplatformen


Projektplatformen er i dag blevet et afgørende element i det at skabe en god projektkultur:

  • Den er ledelsens værktøj til løbende at vurdere strategiplanens effekt og betydning, og dermed grundlaget for at kunne lægge nye strategier, og måske overfor interessenterne (fx borgerne i en kommune) dokumentere, at initiativerne faktisk har den ønskede virkning.
  • Den understøtter den tværgående mål- og ressourcestyring på baggrund af projektnær budgettering og ressourceallokering samt fx estimering af medarbejderbelastningen gennem veltilrettelagte opgavebeskrivelser og tidsstyring, hvor det er muligt og nødvendigt.
  • For projektlederne og projektdeltagerne er den det nødvendige værktøj, der understøtter skabelsen af fuld konsensus omkring projekternes mål, milepæle og aktiviteter - herunder den tidsmæssige og detaljerede planlægning af hvem-gør-hvad samt løbende evaluering og opfølgning. Understøtter agile og loopbaserede udviklingsprocesser.


Samtidig vil projektplatformen hurtigt skabe et samlet overblik over tidligere og nuværende projekter, der give organisationen en uvurderlig fond af viden som afsæt for nye projekter eller handlinger.

Projekter der styres via regneark og tekstdokumenter gemt dybt nede i ESDH-systemet har en tendens til at leve et mere skjult liv i organisationen, hvilket kan påvirke gevinstrealiseringsmulighederne og samtidig vanskeliggøre videndeling og idéspredning.

Men en projektplatform i sig selv løser selvfølgelig ikke opgaven. Det afgørende er, at der på det ledelsesmæssige topplan er enighed om at ville porteføljeledelse og sætte tydelig fokus på de gevinster, der skal realiseres.

Næste >> Gevinstrealisering med OctoPro®

Næste >> Projektstyring og porteføljeledelse med OctoPro®

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk
Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32