Loopstyringsmodulet

Loopprocesser

Hvad kan loopstyringsmodulet på OctoPro®?

I sig selv er loopstyringsmodulet et enkelt værktøj, der ikke kræver megen viden at betjene. Da værktøjet er en integreret del af OctoPro®, kan det nemt kombineres med mange andre af platformens moduler. Grundlæggende spiller modulet tæt sammen med:

  • Gantt-modulet med henblik på grafisk tidsplanlægning. I dette modul er der også evaluering og logbog samt mulighed for at angive budget for det forventede krone- og timeforbrug.

  • Målhierarki-modulet med henblik på mind-map-inspireret mål- og strategistyring.

Herudover kobler loopstyringen også til OctoPro’s bemandingsmodul, der også gør det muligt at uddelegere opgaver og tildele timer i henhold til enkeltelementer i et givent loop (eventuelt med henblik på konkret tidsregistrering via OctoDo). Desuden kan visningen integreres med det lokale intranet og kobles med evaluerings- og dataindsamlingsmodulet OctoCollect, der som alle moduler i OctoPro® er frit tilgængeligt.

Loopstyring er ikke blot velegnet til strategiplanlægning, men kan anvendes til alle typer af innovative og agile projekter, hvor fx delmål og sprint fastlægges løbende.

Billedtekst

Kurvens form bestemmes af antallet af indsatser, milepæle og aktiviteter (eller hvad man vælger at kalde elementerne). Indsatser og milepæle bygger tilsammen en lige kurve, mens indsættelse af aktiviteter mellem milepælene får linjen til at danne en kurve (hvis størrelse er bestemt af antallet af aktiviteter). Når dagsdato har passeret et elements slutdato, vil det pågældende element automatisk blive opmærket med en prik i midten.

Hjælp og vejledning til redigering, indsætning og sletning mv. er som i alle moduler OctoPro® lige ved hånden – Klik blot ?!-ikonet i øverste højre hjørne.

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk

Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32