GevinstRummet

Gevinstrummet
Gevinstrealisering

- realisering og synliggørelse af mål, forandringer og gevinster i projekter

Mannaz´s og Roskilde Universitets projektlederundersøgelse (læser nærmere her) viser, ”at mere end 80 % ikke har styr på, hvem der har ansvaret for at få den ønskede værdi ud af projekterne”, og det fremgår, at kun ca. 13 % svarer, ”at de har styr på ansvaret for gevinstrealisering”. Der er således et klart behov for at sætte ind på dette felt:

Projektstyringsplatformen OctoPro® indeholder to grundlæggende værktøjer, der understøtter synligheden og realiseringen af mål, forandringspotentialer og gevinster i jeres projekter:

  • Via platformens ganttdiagram og målhierarki fastlægges gevinsterne i samme proces som projektets øvrige mål og indsatsområder. Vi opererer med tre grundlæggende datoer for et projekt: Start- og slutdatoen samt sidste dato for gevinstrealisering, hvilket gør det muligt at fastholde gevinstrealiseringsperspektiverne selvom et projekt er afsluttet. Alle typer af gevinster knyttet til et projekts målbeskrivelse beskrives og tidsfastsættes - både de målbare og ikke målbare. Hertil kan knyttes succeskriterier og ikke mindst gevinstansvarlige, der efterfølgende vedbliver at se disse opgaver i deres opgaveoversigt (OctoDo) efter projektet er afsluttet og til gevinsterne er høstet.
  • Porteføljeledelsen kan herefter gå ind i GevinstRummet, hvor de løbende har et solidt overblik over de forventede gevinster på tværs af i de enkelte projekter, samt mulighed for at vurdere status på disse - enkelt og ligetil.

Vi hjælper jer med at sætte fokus på, hvordan mål, forandringspotentialer og gevinster i jeres projekter realiseres og synliggøres til glæde for hele organisationen:

Kontakter I Kildevad, hjælper vil vi jer igennem fem faser med etableringen af en projekt- og porteføljeledelsesenhed i samarbejde med ProjectGovernance ApS (klik). Dette vil være uden de store omkostninger for jer, og for kommuner, regioner og styrelser er de tre første faser endda uden omkostninger, uanset om I beslutter jer for at vælge vores platformsløsning OctoPro®.

I løbet af de tre første faser vil jeres kommune, region eller styrelse få etableret en demoplatform med udgangspunkt i jeres lokale ønsker og behov, men I kan også vælge fra dag ét at anvende vores standardløsning og afprøve de enkelte moduler - vi kommer gratis ud og hjælper jer i gang.

Få tilsendt mere materiale eller book et møde med Kildevad på 4632-5422 eller info@kildevad.com. I kan også kontakte os ved at benytte vores kontaktskabelon (her).

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk
Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32