Processtyring

Gantt-diagram

Processtyring

I OctoPro er der flere måder at styre projektprocesser på. Via:

  1. Gantt- og målhierarkier
  2. Agil projektstyring
  3. Loop

Gantt-modulet afspejler indsatser, milepæle og aktiviteter i Målhierarkimodulet, og det er muligt at indsætte nye elementer ved hjælp af begge moduler.

Gantt-modulet giver et altid dynamisk overblik over et givent projekt med mulighed for nemt at kunne justere start- og slutdatoer for både indsatser, milepæle og aktiviteter. Samtidig er det muligt også at foretage fx ressourcestyring og evaluering af de enkelte elementer efterhånden som projektet glider fremad.

Gantt-modulet åbnes direkte fra ”Mine projekter” og leverer det løbende styringsoverblik. Fra modulet er der direkte kobling til Målhierarkiet, Loop, Kanban, Styringsårshjul og Bemanding.

Næste>> Agil projektstyring

Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32