Bemanding og belastning

Bemanding
Bemanding og belastning

Når projekterne har opbygget et målhierarki og et gantt-diagram, eller er begyndt at strukturere arbejdsopgaverne, så er der behov for at anvende OctoPro´s Bemandings- og belastningsmodul.

Her er det muligt at tildele timer til de enkelte projektdeltagere i forhold til de enkelte projektopgaver. Modulet giver yderligere mulighed for:
  • At se de enkelte projektdeltageres timebelastning fordelt på årets uger
  • At følge projektdeltagernes timeforbrug, hvis disse betjener sig af tids- og opgavestyringsmodulet OctoDo, der også følger med OctoPro.
  • At se omkostningerne i kroner pr. medarbejder (mulighed for varierende timepriser på forskellige opgaver m.v.)

Modulet understøtter også behovet for at have en samlet opgaveporteføljeoversigt over både projekter og driftsopgaver.

Næste>> Gevinstrealisering
Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32