Projekt & portefølje

OctoPro har mere end 150 moduler der understøtte projekt- og porteføljeledelse

Projektstyring og porteføljeledelse
- bedre overblik med OctoPro® 9.9

Strategiplanlægning
Mangler I et strategiplanlægningsværktøj, der giver et klart og tværgående overblik? Og vil I knytte de strategiske mål tættere sammen med de konkrete og decentrale projekter?

OctoPro® rummer et sådan planlægningsværktøj. Her kan strategier og målsætninger udfoldes og opdateres årligt – og samtidig være tæt koblet til de faktiske projekter med statusoplysninger, gevinstvurderinger og effektevalueringer.

Ressourcestyring og gevinstrealisering
Har I behov for målrettet at kunne høste gevinsterne af jeres projekter og prioritere og justere ressourcerne til de strategiske indsatser?

OctoPro® baner vejen for præcis den kvalitetsstyring af projekterne, I ønsker. Den sikrer ledelsen det nødvendige beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem indsatserne - i forhold til at opnå de bedst mulige resultater på kort og lang sigt.

Åbenhed og gennemsigtighed – mere kvalitet
Oplever I, at mange projekter lever en skyggefuld tilværelse? Ønsker I større synlighed omkring projekternes mål, indhold og realisering – og dermed mere videndeling og højere kvalitet?

OctoPro® åbner op for større synlighed med mulighed for tværgående videndeling. Platformen understøtter solide projektstyringsmetoder med gode værktøjer til målstyring og innovation, tids- og opgaveplanlægning (fx med Gantt og Kanban), ressourcestyring, bemanding, interessentanalyser, risikovurdering, kommunikationsplaner m.v. på tværs af hele virksomheden/forvaltningen.

Prøv OctoPro light: projekt.octoportal.dk

Vil I vide mere
Kontakt Kildevad og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at etablere en it-understøttet projektkultur skræddersyet til jeres kommune, virksomhed, organisation eller styrelse.
Du kan også læse nærmere her eller tage en kort rundtur i OctoPro.

Med OctoPro og Kildevads servicemodel får I:

  • En fleksibel it-platform med en fast årlig licens uanset antallet af brugere. Licensen dækker alle løbende opdateringer.
  • Fuld support og faglig sparring når der skal justeres, udformes nye skabeloner eller nye områder digitaliseres med platformen.
  • Mulighed for selv frit at kunne tilpasse alle elementer på platformen - eller bygge jeres egen platform med platformens SkabelonBygger!
  • Moduler til fx grafisk årshjul, tidsregistrering, dialoger, survey og kursus- og konferenceadministration m.v.


OctoPro® er blevet til i den kommunale verden - skabt til fleksibilitet

Benyt vores kontaktskabelon (klik her) eller ring på 4632-5422 mellem 8.00 og 17.00 på hverdage.

www.kildevad.com

Salg & markedsføring
Kildevad ApS står for udvikling, markedsføring, rådgivning og undervisning i brugen af OctoPro® og tilhørende moduler.

Forskerparken CAT
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Telefon: 4632 5422 (2636 5422)
E-mail:
info@kildevad.com

Kildevad ApS • Universitetsparken 7 • DK-4000 Roskilde • (+45) 4632-5422 • info@kildevad.com • CVR 33 75 83 32