Introduktion
TILMELDING
Deltagerliste
Kort
Dokumenter
Rejseguide
Rejseplanen
REGISTRERINGEN ER AFSLUTTET
29 registrerede11 ledige
Om konferencen
Formål og baggrund

Kompetenceudvikling: Sproget med i alle fag

Dette kursus hjælper dig med at opbygge en større didaktisk tænkning og sprogbevidsthed, som kan bruges ind i alle fag og dermed understøtte, at kursister på VUC opnår større faglighed. Desuden har kurset fokus på, hvordan der bygges bro mellem hverdagssprog og fagsprog.

Kurset er fordelt over to dage, og der vil indgå en øvelse mellem kursusgangene. 

Indhold

De to kursusdage vil være opbygget sådan, at der på første dag er fokus på sprog i alle fag, herunder:

• Før, under og efter læsning. Vi vil se på, hvordan vi kan strukturere en undervisning, så vores kursister opnår større læseforståelse.

• Ordforrådstilegnelse. Vi vil komme ind på, hvordan vi udvælger de relevante ord, og hvilke arbejdsformer der kan bruges i forbindelse med ordforrådstilegnelse.

• Elementer fra genrepædagogikken. Vi vil se på, hvordan genrepædagogikken kan støtte implementeringen af den sproglige dimension i fagene bl.a. ved at arbejde med stilladsering som værktøj til udvikling af kursisternes læring.

På anden kursusdag vil fokus være fagspecifikt, så der arbejdes mere i dybden med de enkelte fag. Der vil blive arbejdet med specifikke tekster og sprogsituationer for de enkelte fag.

Detaljeret program udsendes før kursusstart. 

Sidste frist for tilmelding er: 16. august 2018

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle VUC-lærere.
Tid og sted

Kursusdagene afholdes:

Torsdag d. 30. august + torsdag d. 13. september, kl. 9.30-16.00.

Kolding HF & VUC

Kolding Åpark 16

6000 Kolding

Pris for deltagelse i begge dage: 1.250 kr. excl. moms.